Godisnji horoskop - RIBE

 

                home   oglasi   miss   vicevi   

 


Molimo vas upalite Javu da bi ste videli ovaj applet

 

Sport:

- yu fudbal

- yu ko{arka

- yu rukomet

- yu odbojka

- nba

- wnba

- euro sport

- nhl

- fifa

- uefa

- formula 1

- nascar

- tenis (atp & wta)

   

Godi{nji horoskop

 

Ribe

 

 

Ribe, ~iji su simbol dve ribe koje plivaju u suprotnim smerovima, imaju dva razli~ita mi{ljenja o svemu i podle`u raznim uticajuma. Vole da slu{aju "srceparaju}e" pri~e ali umeju i da ih veoma upe~atljivo ispri~aju. Ovaj osetljivi vodeni znak je zagonetan, ose}ajan i veoma zaljubljiv. Ribama upravlja neptun znog ~ega imaju istan~an smisao za dramu ispunjenu mo}nom imaginacijom.

 

Sre}a

Preuredite, renovirajte ili pro{irite va{ dom kako biste pove}ali vrednost va{e imovine, ili napravite neku zamenu nekretnina sredinom godine. Ne}ete pogre{iti.

 

Novac

Ulaganje u nepokretnu imovinu i zemlju, moglo vam je doneti valiko zadovoljstvo i ostvarenje davnog mladala~kog sna. Kad ste se presabrali, ispalo je da ste na velikom dobitku.

 

 

Ljubav

Romansa je omiljena u srednjim godinama kada va{ {arm sazri. Obucite se u plavo i obratite pa`nju na Raka ili [korpiju.

 

Karijera

Obratite pa`nju na va{e stvarala~ke talente. Izrazite se putem pisanja romana, neke recitacije ili pesama.

 

Zdravlje

Smanjite stresne sitvacije i uspostavite ravnote`u izme|u napornog osla, s jedne strane i redovnih ve`bi i zdrave dijete, s druge. 

 

 

[Mese~ni]    [Poznati i horoskop]    [Predvi|anja]    [Nedeljni]